close
language
icon for Virtual Volunteer-white_Elena

Who are illegal recruiters?

 1. Siyayung…
 2. Agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad pero hindi nagbibigay ng Official Receipt.
 3. Nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa.
 4. Nagre-require agad ng medical examination o training kahitnawala pang malinawna employer o kontrata.
 5. Nakikipag-transaksyon sa  mga aplikante sa mga pampublikong lugar at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensya.
 6. Nagre-recruit sabahay-bahay ng mgaaplikantepapuntang abroad.
 7. Hindi nagbibigay ng sapatnaimpormasyontungkolsaina-aplayangtrabaho.
 8. Nagsasabina may kausap na direct employer sa abroad at ang aplikante ay hindi na kailangan dumaan sa POEA.
 9. Nangangako na mabilis na mapapa-alis ang aplikante ngunit gamit ay “Tourist o Visit Visa”.
 10. Walang maipakitang Employment Contract or Working Visa.
 11. Nagpapakilala na taga-agency ngunit hindi siya nakatala sa POEA.
 12. Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center at nangangako ng trabaho sa ibangbansa.
 13. Nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang kunwari ay mapabilis ang pagpapaalis at mapunan ang pangangailang ang dami ng trabaho.
 14. Hindi nagbibigay o umiiwas na magbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kanyang sarili tulad ng buong pangalan, address, at ibang pagkakakilanlan sakanya.
 15. Nangangako na ang mga dokumento ng aplikante ay ipapasoksa POEA para ma-i-process at maikuha ng exit clearance, pero ang dokumentong ibibigay ay mga huwad o peke.
 16. Nakapagpaalis ng isa o mahigit pang manggagawa na gamit ay tourist o visit visa, at saganitong paraan ka niya hihikayatin para ma biktima.